Riksbanken förenklar styrsystemet

Pressmeddelande Riksbanken gör det penningpolitiska styrsystemet enklare och mer flexibelt. Förändringen sker i två steg med start 9 oktober 2019. Förändringarna påverkar inte Riksbankens beslut om reporäntan.

I juli aviserade Riksbanken att det behövs förändringar av det penningpolitiska styrsystemet eftersom utvecklingen på betalningsmarknaden ställer nya krav på längre öppethållande och tillgång till betalningssystemet. Efter att ha beaktat synpunkter från bland annat Riksbankens penningpolitiska motparter genomförs nu förändringarna.

Förändringarna sker i två steg. Från och med den 9 oktober tas de kvarvarande manuella rutinerna bort och styrsystemet automatiseras. Inlåningsräntan sätts till 0,10 procentenheter under reporäntan och utlåningsräntan till 0,75 procentenheter över reporäntan.

I  det andra steget, som föreslås ske inom två år, sätts utlåningsräntan till reporäntan plus 0,10 procentenheter.

Förändringarna får inte några penningpolitiska effekter eftersom Riksbanken även framöver kan se till att dagslåneräntan hamnar nära reporäntan.

Kontakt: Presstjänsten 08-787 02 00
Uppdaterad 2019-10-01