Riksbankens Klimatrapport 2021

Svensk finansmarknad i ett internationellt klimatperspektiv

Till rapportens startsida
Svensk finansmarknad i ett internationellt klimatperspektiv

Nya aktörer bidrar till den gröna omställningen

Publicerad: 4 maj 2022

I takt med att nya regler som rör hållbarhet implementeras i Sverige och internationellt, ökar också behovet av tekniska lösningar för att företag och individer ska kunna samverka i den gröna omställningen. Under de senaste åren har flera nya aktörer lanserat gröna tekniska lösningar för att hjälpa banker och företag att räkna ut sina klimatavtryck. Det finns också allt fler tekniska lösningar som hjälper konsumenter och företag att ändra sina beteenden och bli mer medvetna om sina klimatavtryck. Sådana tekniska lösningar syftar till att underlätta för finansmarknadens gröna omställning.