Riksbankens Klimatrapport 2021

Hur arbetar Riksbanken med klimatrelaterade risker?

Till rapportens startsida
Hur arbetar Riksbanken med klimatrelaterade risker?

Forskning och analys

Publicerad: 4 maj 2022

Riksbankens forskning

En viktig uppgift för forskningen på Riksbanken är att tillhandahålla modeller, verktyg och analyser för att Riksbanken ska kunna fullgöra sina uppgifter. Denna forskning och de analyser som görs syftar även till att bygga och utveckla kunskapen generellt inom olika samhällsekonomiska frågor. Samspelet mellan klimatförändringar och den ekonomiska utvecklingen och politiken är ett sådant område.

Samspelet mellan klimatet och våra ekonomier

Riksbanken har forskat kring olika aspekter relaterat till hur klimatförändringar påverkar den ekonomiska utvecklingen sedan flera år tillbaka, och ofta i samarbete med forskare från svenska och utländska universitet.[27] I appendix finns en förteckning av några av de vetenskapliga publikationerna. Det står i dag klart att människan påverkar klimatet framförallt genom att släppa ut växthusgaser i atmosfären. Det står också klart att klimatförändringarna påverkar oss människor och våra ekonomier på ett antal olika sätt. Denna påverkan förväntas bli omfattande och det är därför viktigt att centralbanker och andra beslutsfattare har modeller och verktyg för att kunna göra prognoser och analysera olika policyåtgärder som de vill införa. Riksbankens forskare har bidragit till att ta fram modeller för det ändamålet. Forskningen ger bland annat indikativa beräkningar av hur BNP och konsumtion kommer att utvecklas beroende på var och hur koldioxidutsläpp beskattas i världen. Modellerna har bland annat använts av IMF för att göra prognoser.[28] Se kapitel 3 i World Economic Outlook, IMF 2019, September.

Energins roll i ekonomin

Eftersom kopplingen mellan klimat och ekonomi går via fossil energianvändning har Riksbanken fokuserat en stor del av sin klimatrelaterade forskning på att förstå hur energisektorn ska infogas i makroekonomiska modeller. Riksbankens forskning analyserar ifall teknisk utveckling kommer att kunna vara tillräckligt stark och medföra fortsatt hög tillväxt av BNP och konsumtion trots att vi måste använda mindre mängder fossila bränslen. Resultaten visar att vi kan förvänta oss en marginellt lägre tillväxt.