Riksbankens Klimatrapport 2021

Appendix: Riksbankens klimatrelaterade publikationer

Till rapportens startsida
Riksbankens Klimatrapport 2021

Appendix: Riksbankens klimatrelaterade publikationer

Publicerad: 4 maj 2022

Strategi

Hållbarhetsstrategi, december 2020.

Publicerade tal

Breman, Anna (2020), ”Så kan Riksbanken bidra till klimatpolitiken”, tal 3 mars på Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien.

Flodén, Martin (2019), ”Riksbanken säljer obligationer av klimatskäl”, tal 13 november på Örebro universitet.

Fördjupningar i penningpolitisk rapport

”Hur påverkar klimatförändringarna Riksbankens arbete?”, november 2020.

Fördjupningar i finansiell stabilitetsrapport

”Klimatrelaterade risker är en källa till finansiella risker”, nr 2, 2020.

Ekonomiska kommentarer

Bylund, Emma och Magnus Jonsson (2021), ”En översikt av de ekonomiska konsekvenserna i NGFS klimatscenarier”, Ekonomiska kommentarer, nr 14, Sveriges riksbank.

Blixt, Johan, Emma Brattström och Maria Ferlin (2021), ”Hållbarhetsrapportering - behov av ökad standardisering och transparens”, Ekonomiska kommentarer, nr 4, Sveriges riksbank.

Andersson, Magnus och Mikael Stenström (2021), ”Hållbarhetshänsyn vid köp av företagsobligationer”, Ekonomiska kommentarer, nr 3, Sveriges riksbank.

Ferlin, Maria och Vanessa Sternbeck Fryxell (2020), ”Gröna obligationer – stora i Sverige och med potential att växa”, Ekonomiska kommentarer, nr 12, Sveriges riksbank.

Bylund, Emma och Magnus Jonsson (2020), ”Hur påverkar klimatförändringarna den långsiktiga realräntan?”, Ekonomiska kommentarer, nr 11, Sveriges riksbank.

Danielsson, Mattias (2020), ”Havsnivåhöjning till följd av global uppvärmning innebär ökade risker för bostäder”, Ekonomiska kommentarer, nr 10, Sveriges riksbank.

Olovsson, Conny (2018), ”Är klimatförändringar relevanta för en centralbank?”, Ekonomiska kommentarer, nr 13, Sveriges riksbank.

Penning- och valutapolitik

Olovsson, Conny (2020), ”Den globala uppvärmningen ur ett ekonomiskt perspektiv”, Penning- och valutapolitik, nr 2.

Staff memo

Cella, Cristina (2021), “Banking and climate-related risks, implications for financial stability in Sweden”, Staff memo, maj, Sveriges riksbank.

Working papers och artiklar publicerade av Riksbankens forskare i akademiska tidskrifter

Hassler, John, Per Krusell och Conny Olovsson (2021a), “Suboptimal Climate Policy”. Under utgivning i Journal of the European Economic Association.

Hassler, John, Per Krusell och Conny Olovsson (2021b), “Directed technical change as a response to natural-resource scarcity”. Journal of Political Economy, Vol. 129, pp. 3030-3072.

Hassler, John, Per Krusell och Conny Olovsson (2021c), “Suboptimal Climate Policy: non-uniform and indirect taxation of CO2”. Mimeo, Stockholm University.

Olovsson, Conny (2019), “Oil prices in a general equilibrium model with precautionary demand for oil”. Review of Economic Dynamics, Vol. 32, pp. 1-17.

Gars, Johan och Conny Olovsson (2019), “Fuel for economic growth?”. Journal of Economic Theory, Vol. 184.

Hassler, John, Per Krusell och Conny Olovsson (2018), “The Consequences of Uncertainty: Climate Sensitivity and Economic Sensitivity to the Climate.” Annual Review of Economics, Vol. 10, pp. 189–205.

Hassler, John, Per Krusell och Conny Olovsson (2010), “Oil Monopoly and the Climate”, American Economic Review: Papers and Proceedings, Vol. 100, No.2, May 2010. pp: 460-464.