Riksbankens Klimatrapport 2021

Varför arbetar Riksbanken med klimatrelaterade risker?

Till rapportens startsida
Riksbankens Klimatrapport 2021

Varför arbetar Riksbanken med klimatrelaterade risker?

Klimatförändringar, och de åtgärder som vidtas för att hantera dem, kan påverka förutsättningarna för Riksbankens förmåga att uppfylla sitt mandat. Därför är det viktigt för Riksbanken att följa, förstå och, så långt det är förenligt med sitt uppdrag, beakta klimatförändringar i sitt arbete.

Publicerad: 4 maj 2022