Riksbankens Klimatrapport 2021

Hur arbetar Riksbanken med klimatrelaterade risker?

Till rapportens startsida
Hur arbetar Riksbanken med klimatrelaterade risker?

Riksbankens interna miljöarbete och hållbarhetsredovisning

Publicerad: 4 maj 2022

Riksbanken har en miljöpolicy som bland annat föreskriver att Riksbanken ska beakta den direkta miljöpåverkan i exempelvis sin energi- och vattenförbrukning, sin avfallshantering och i sina tjänsteresor. Riksbanken ska också beakta sin indirekta miljöpåverkan via upphandlingar genom att ställa och följa upp miljökrav på de varor och tjänster som upphandlas, alternativt välja miljömärkta varor och tjänster när det är lämpligt. När det går ska Riksbanken välja varor med mindre miljöpåverkan ur ett livscykelperspektiv och leverantörer som har ett systematiskt miljöarbete.

Riksbanken mäter sina utsläpp av koldioxid från tjänsteresor och energiförbrukning sedan flera år tillbaka och redovisar dem i sin årsredovisning. Nytt för 2021 är att Riksbanken också mäter och publicerar koldioxidavtrycket från sin portfölj av företagsobligationer. Riksbanken har dessutom påbörjat arbetet med att vidareutveckla den egna hållbarhetsredovisningen i enlighet med rekommendationerna från TCFD. Det innebär bland annat att Riksbanken nu mer tydligt beskriver hur policyuppdraget påverkas av klimatrelaterade risker.