E-kronapiloten etapp 2

Det skulle vara möjligt att integrera en e-krona i bankers och betaltjänstleverantörers egna befintliga system. Det konstateras i e-kronapilotens rapport över den andra etappen av projektet. Projektet har även utrett de legala frågeställningarna kring en eventuell e-krona.

I februari 2021 inleddes den andra etappen av e-kronaprojektet. Syftet med arbetet har varit att fortsätta att undersöka och testa den tekniska lösning som utvecklats i projektet och även utreda hur ett juridiskt regelverk runt e-kronan skulle kunna se ut.

I de tekniska testerna under etapp 2 har Riksbanken bland annat undersökt om och hur en e-krona skulle kunna fungera offline, om prestandan i den testade lösningen är tillräcklig och hur banker och andra betaltjänstleverantörer skulle kunna integreras i ett e-kronanätverk. Det sistnämnda har testats i samarbete med Handelsbanken och Tietoevry.

Testerna har bland annat visat att det är möjligt att integrera en potentiell e-krona i de interna system som finns hos banker idag och därigenom göra det möjligt för bankens kunder att växla mellan pengar på bankkontot och e-kronor. Testerna med den tekniska lösningen har också visat att det skulle gå att göra transaktioner med e-kronor, även offline. Offlinebetalningar skulle dock medföra vissa risker som behöver hanteras om en liknande lösning skulle bli verklighet.

Projektet har även utrett de legala frågeställningarna kring en eventuell e-krona. Till exempel har man undersökt vilket tillgångsslag den skulle kunna tänkas vara. Slutsatsen är att e-kronan skulle kunna ses som en elektronisk form av kontanter.

E-kronaprojektet syftar till att öka Riksbankens kunskaper om hur en e-krona skulle kunna utformas och fungera. Det finns idag inget beslut om att en e-krona ska ges ut eller vilken teknisk lösning eller juridiskt ramverk den skulle baseras på. I etapp 3 av arbetet undersöks bland annat vilka krav som behöver ställas på en framtida e-krona.

Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Observera att det här enbart är ett kommentarfält.
Vid frågor?
Besök våra frågor och svar (öppnas i nytt fönster)

Tack för ditt svar!

Din kommentar gick inte att skicka, vänligen försök igen senare

Uppdaterad 2022-04-06