E-kronapiloten etapp 4

Riksbankens e-kronapilot släpper nu sin fjärde och sista rapport som analyserar hur en e-krona skulle kunna fungera praktiskt, om ett beslut tas om att ge ut digitala centralbankspengar. I rapporten har Riksbanken ytterligare undersökt hur en e-krona kan användas offline vid betalningar om el-och telekommunikation inte fungerar. Riksbankens arbete med e-kronan fortsätter framöver med fokus på utformning och förberedelser inför den lagstiftning som kan behövas om en e-krona införs.

En av e-kronapilotens utgångspunkter har varit att e-kronan ska fungera som ytterligare ett betalningsalternativ för att bidra med robusthet och ökad beredskap. I den fjärde etappen har Riksbanken därför fokuserat på att testa och utvärdera om det går att utforma en säker, saldobaserad offlinelösning baserad på förutsättningarna i e-kronapilotens befintliga testmiljö.

I den tekniska lösningen reserveras e-kronor för offlineanvändning i en så kallad skuggplånbok i onlinesystemet. Betalningsinstrumentet i form av ett betalkort registrerar skuggplånbokens saldo och efterföljande offlinetransaktioner. De faktiska e-kronorna som är utgivna av Riksbanken lämnar aldrig online-systemet och byter ägare först då betalningsinstrumenten synkroniseras. Lösningen skiljer sig alltså från den offlinelösning som Riksbanken testade i etapp 2 vilken var token-baserad och istället innebar att kopior av e-kronorna flyttades till betalningsinstrumentet.

I projektet har Riksbanken testat överföringar till och från betalkort, offlinebetalningar till butik samt offlineöverföringar mellan slutanvändare. För att säkerställa att samtliga offlinebetalningar registreras korrekt i onlinesystemet utvecklades och testades också en robust och säker synkroniseringsmekanism.

Många lärdomar kan dras från etapp 4. Den viktigaste är att en säker och funktionell offlinelösning kräver mycket utvecklingsarbete kring teknik, regelverk och processer.

Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Observera att det här enbart är ett kommentarfält.
Vid frågor?
Besök våra frågor och svar (öppnas i nytt fönster)

Tack för ditt svar!

Din kommentar gick inte att skicka, vänligen försök igen senare

Uppdaterad 2024-03-20