E-kronapiloten etapp 4: offlinebetalningar med e-kronor

Nyhet Riksbankens e-kronapilot släpper nu sin fjärde och sista rapport som analyserar hur en e-krona skulle kunna fungera praktiskt, om ett beslut tas om att ge ut digitala centralbankspengar. I rapporten har Riksbanken ytterligare undersökt hur en e-krona kan användas offline vid betalningar om el-och telekommunikation inte fungerar. Riksbankens arbete med e-kronan fortsätter framöver med fokus på utformning och förberedelser inför den lagstiftning som kan behövas om en e-krona införs.

En av e-kronapilotens utgångspunkter har varit att e-kronan ska fungera som ytterligare ett betalningsalternativ för att bidra med robusthet och ökad beredskap. I den fjärde etappen har Riksbanken därför fokuserat på att testa och utvärdera om det går att utforma en säker, saldobaserad offlinelösning baserad på förutsättningarna i e-kronapilotens befintliga testmiljö.

I den tekniska lösningen reserveras e-kronor för offlineanvändning i en så kallad skuggplånbok i onlinesystemet. Betalningsinstrumentet i form av ett betalkort registrerar skuggplånbokens saldo och efterföljande offlinetransaktioner. De faktiska e-kronorna som är utgivna av Riksbanken lämnar aldrig online-systemet och byter ägare först då betalningsinstrumenten synkroniseras. Lösningen skiljer sig alltså från den offlinelösning som Riksbanken testade i etapp 2 vilken var token-baserad och istället innebar att kopior av e-kronorna flyttades till betalningsinstrumentet.

I projektet har Riksbanken testat överföringar till och från betalkort, offlinebetalningar till butik samt offlineöverföringar mellan slutanvändare. För att säkerställa att samtliga offlinebetalningar registreras korrekt i onlinesystemet utvecklades och testades också en robust och säker synkroniseringsmekanism.

Många lärdomar kan dras från etapp 4. Den viktigaste är att en säker och funktionell offlinelösning kräver mycket utvecklingsarbete kring teknik, regelverk och processer.

Fakta om e-kronapiloten

Riksbanken initierade 2020 ett pilotprojekt för att ta fram förslag till en teknisk lösning för en digital centralbankspeng, en e-krona, som kan fungera som ett komplement till kontanter.

Pilotprojektets mål har varit att i testmiljö visa hur en e-krona skulle kunna utformas och fungera samt användas av allmänheten. Syftet har varit att Riksbanken ska öka kunskapen om en centralbanksutgiven digital krona. Idag finns inget beslut om att ge ut en e-krona, hur den skulle se ut eller vilken teknik som i så fall skulle användas.

Kontakt: Presstjänsten 08-787 02 00
Uppdaterad 2024-03-20