Riksbanken köper företagscertifikat för 32 miljarder kr – nästa köp sker 8 april

Coronapandemin har lett till likviditetsproblem på de finansiella marknaderna i såväl Sverige som utlandet. Flera företag uppger att de har svårigheter att refinansiera sina lån, och flera större industriföretag är oroliga för att deras mindre underleverantörer och kunder ska få problem med sin finansiering. Problemen bland små och medelstora företag är därtill betydande. Den fortsatta turbulensen på de finansiella marknaderna gör att kreditförsörjningen i den svenska ekonomin kan försämras ytterligare.

Mot bakgrund av de tilltagande problemen i företagssektorn beslutade direktionen den 19 mars att, inom ramen för Riksbankens program för obligationsköp, köpa obligationer och certifikat utgivna av svenska icke-finansiella företag. Köpen av företagscertifikat inleddes den 2 april.

Riksbanken erbjuder sig nu att mellan den 8 april och den 31 maj fortsätta köpa företagscertifikat utgivna i svenska kronor av svenska icke-finansiella företag till ett nominellt belopp om sammanlagt 32 miljarder kronor. Det första tillfället är den 8 april då Riksbanken erbjuder sig att köpa företagscertifikat med en löptid på upp till tre månader till ett nominellt belopp om 4 miljarder kronor.

Köpen görs på andrahandsmarknaden och de företag som ger ut certifikaten ska ha ett kreditbetyg motsvarande Baa3/BBB- eller högre.

Generellt gäller för Riksbankens köp av värdepapper att de kommer att fortgå så länge de ekonomiska omständigheterna motiverar dem.

Information om villkor och kommande datum för köpen av företagscertifikat annonseras på www.riksbank.se

Kontakt: Presstjänsten 08-787 02 00
Uppdaterad 2020-04-03