Fortsatta köp av företagscertifikat

Pressmeddelande Riksbankens direktion har idag beslutat att köpen av företagscertifikat från och med den 11 maj även ska omfatta certifikat med återstående löptid på upp till sex månader. Direktionen har också beslutat att Riksbanken ska fortsätta att köpa företagscertifikat mellan den 1 juni och den 30 september.

För att upprätthålla penningpolitikens expansivitet och ge stöd åt ekonomin beslutade direktionen den 19 mars att, inom ramen för Riksbankens program för obligationsköp, köpa obligationer och certifikat utgivna av svenska icke-finansiella företag. Mellan den 8 april och den 31 maj erbjuder Riksbanken köp av förtagscertifikat för upp till 32 miljarder kronor. Direktionen har idag beslutat att dessa köp från och med 11 maj även ska omfatta certifikat med en längre återstående löptid än hittills, upp till sex månader. På så sätt kan Riksbanken fortsatt bidra till att minska företagens återfinansieringsrisker.

Genom att köpa företagscertifikat bidrar Riksbanken till att hålla räntorna låga och förbättra marknadens funktionalitet, vilket förbättrar kreditförsörjningen till företag och penningpolitikens genomslag på ekonomin. Läget på marknaden för företagspapper har successivt stabiliserats sedan Riksbanken började köpa företagscertifikat. Marknadsläget är dock fortfarande osäkert. Därför är det viktigt att Riksbanken fortsätter att bidra till en stabil marknadsutveckling.

Direktionen har mot den bakgrunden beslutat att Riksbanken mellan den 1 juni och den 30 september 2020 ska fortsätta att köpa företagscertifikat utgivna i svenska kronor av svenska icke-finansiella företag. Riksbankens innehav av företagscertifikat förvärvat inom ramen för dessa köp får inte överstiga 32 miljarder kronor fram till den 30 september 2020. Köpen görs på andrahandsmarknaden och omfattar de certifikat som ges ut av företag med ett kreditbetyg motsvarande Baa3/BBB- eller högre.

Riksbanken står beredd att vidta ytterligare åtgärder och tillföra den likviditet som behövs.

Ytterligare information och kommande datum för köpen av företagscertifikat annonseras på www.riksbank.se. Särskilda villkor publiceras normalt senast två dagar före varje anbudstillfälle.

Kontakt: Presstjänsten 08-787 02 00
Uppdaterad 2020-05-08