Styrränta

4,00 %

Gäller från den 3 april 2024.
Nästa penningpolitiska besked 8 maj 2024.

Illustration