Reporänta

0,00 %

Gäller från den 1 december 2021.
Nästa penningpolitiska besked 10 februari 2022.

Illustration