Styrränta

0,75 %

Gäller från den 6 juli 2022.
Nästa penningpolitiska besked 20 september 2022.

Illustration