Styrränta

3,75 %

Gäller från den 3 juli 2024.
Nästa penningpolitiska besked 20 augusti 2024.

Illustration