Reporänta

0,25 %

Gäller från den 4 maj 2022.
Nästa penningpolitiska besked 30 juni 2022.

Illustration