Styrränta

4,00 %

Gäller från den 29 november 2023.
Nästa penningpolitiska besked 1 februari 2024.

Illustration