Att lösa in minnesmynt

Om du har minnesmynt kan det vara möjligt att lösa in dem på en bank, eventuellt mot en avgift. Riksbanken löser in minnesmynt utgivna av Riksbanken till nominellt värde. Ingen avgift tas ut vid inlösen av minnesmynt av Riksbanken. Riksbanken följer lagen om penningtvätt och behöver därför göra en kontroll av varifrån mynten kommer. I din ansökan om att lösa in minnesmynt måste du därför så utförligt som möjligt förklara varifrån du ursprungligen fått minnesmynten. Bifoga därför även underlag som t.ex. kvitton, kontoutdrag eller liknande som kan styrka förklaringen. Om du är ombud för någon annan behöver du skicka in en fullmakt.

Så här går du tillväga för att lösa in dina minnesmynt

Fyll i Riksbankens blankett Ansökan om inlösen av minnesmynt (PDF), skriv ut och signera den. Därefter skickar du blanketten tillsammans med minnesmynten per post till Riksbanken.

Om du vill att dina pengar ska sättas in på ett konto i en utländsk bank ber vi dig använda blanketten.

Efter att du har fyllt i blanketten skickar du sedlarna till Riksbanken, vi kan ta emot vanlig post såväl som Rek och Värde. Kontakta ditt postombud för information om postens försäkringsvillkor.

Adressen är:

Sveriges riksbank
Inlösen
103 37 Stockholm

Vid en beviljad ansökan tar det vanligtvis cirka två veckor innan du har pengarna insatta på ditt konto. För närvarande har vi dock en högre belastning, vilket medför en längre handläggningstid än normalt. Vid en beviljad ansökan skickar Riksbanken inte ut något meddelande.

Tänk på att inte skicka lokalmynt till Riksbanken, utan enbart minnesmynt utgivna av Riksbanken.

Har du frågor?

Kontakta Riksbanken, telefon 08-787 09 06. Telefontider är helgfria vardagar kl. 08.00-12.00. Det går även bra att maila till [email protected]

Läs mer om penningtvättslagen i Sverige på Bankföreningens webbplast

Uppdaterad 2018-03-06