Minnessedel

1. Folieband

Folieband med hologram som omväxlande visar valören och symbolen Tre kronor när du vickar på sedeln.

2. Koppartryck

Koppartryck ger papperet sedelkänsla och en märkbar reliefkänsla – känn med tummen eller skrapa med nageln. Koppartryck finns bland annat i porträttet, valörbeteckningarna och texten Sweriges Rikes Ständers Bank.

3. Vattenmärke

Vattenmärke som visar rikslejonet från 1835-1858 och en kungakrona och som syns när du håller sedeln mot ljuset. Kungakronan framträder betydligt ljusare än papperet i övrigt.

4. Genomsiktsbild

Mönster som tillsammans med ett matchande mönster på baksidan bildar en kungakrona när du håller sedeln mot ljuset.

5. Sedelnummer

Sedelnummer tryckt i röd färg som fluorescerar (lyser upp) i gulgrönt i UV-belysning.

6. UV-fibrer

UV-fibrer spridda över hela sedeln som fluorescerar (lyser upp) i blått i UV-belysning.

7. Mikro- och minitexter

Then som thenne Sedel efterapar skal warda hängd; Men then, som bewisligen uptäcker efteraparen, skal undfå Fyratio Tusende Daler kopparmynt Præmium, enligit Kongl. Maj:ts Nådige Kungörelse af then 20 Decembris 1754. Text upprepad ett flertal gånger: SVERIGES RIKSBANK SVERIGES RIKSBANK SVERIGES RIKSBANK Text upprepad ett flertal gånger: SWERIGES RIKES STÄNDERS BANK SWERIGES RIKES STÄNDERS BANK

1. Vattenmärke

Vattenmärke som visar rikslejonet från 1835-1858 och en kungakrona och som syns när du håller sedeln mot ljuset. Kungakronan framträder betydligt ljusare än papperet i övrigt.

2. Genomsiktsbild

Mönster som tillsammans med ett matchande mönster på baksidan bildar en kungakrona när du håller sedeln mot ljuset.

3. UV-fibrer

UV-fibrer spridda över hela sedeln som fluorescerar (lyser upp) i blått i UV-belysning.

4. Minitext

Tillkännager, med utgångspunkt i riksfullmäktiges beslut från 1755, att banken ämnar lägga ett pappersbruk i Tumba: Den 14 juni 1755 beslutade fullmäktige att hos Kungl. Maj:t söka tillstånd att vid Tumba anlägga ett pappersbruk för bankens räkning, där till erhållande af nya och till efterapande svårare formulärer för de nu brukliga bankotransportsedlarna skulle tillverkas ett eget, med vissa ifrån allt annat papper särskilde, och till kompositionen ej lätteligen utrönta kännetecken utmärkt papper, med vilkets förfärdigande skall fordras en noga förvarad hemlighet.

1. Moder Svea

Moder Svea i koppartryck. Samma utformning utfördes av Julius Kronberg till 1890 års sedelserie. Under vinjetten återfinns texten 2005 Tumba bruk 250 år.

2. Varning för förfalskning

Minitext som går att läsa under förstoring: Then som thenne Sedel efterapar skal warda hängd; Men then, som bewisligen uptäcker efteraparen, skal undfå Fyratio Tusende Daler kopparmynt Præmium, enligit Kongl. Maj:ts Nådige Kungörelse af then 20 Decembris 1754.

1. Tumba bruk

Planritning över Tumba bruk från 1804.

2. Papperstillverkning

Bild på papperstillverkning ur Denis Diderots franska encyklopedi från 1751-1780.

3.Beslut om pappersbruk i Tumba

Minitext som går att läsa under förstoring. Tillkännager, med utgångspunkt i riksfullmäktiges beslut från 1755, att banken ämnar lägga ett pappersbruk i Tumba: Den 14 juni 1755 beslutade fullmäktige att hos Kungl. Maj:t söka tillstånd att vid Tumba anlägga ett pappersbruk för bankens räkning, där till erhållande af nya och till efterapande svårare formulärer för de nu brukliga bankotransportsedlarna skulle tillverkas ett eget, med vissa ifrån allt annat papper särskilde, och till kompositionen ej lätteligen utrönta kännetecken utmärkt papper, med vilkets förfärdigande skall fordras en noga förvarad hemlighet.

Fakta minnessedel

Giltig från och med 26 maj 2005.