Ogiltig 5-kronorssedel

Ogiltig efter 31 december 1998

Följande sedel blev ogiltig efter den 31 december 1998:

 

5-kronorssedel med tryckår 1965-1981
Sedeln Information
Storlek 110x68 millimeter
Vattenmärke Rutnät av diagonala våglinjer med siffran 5 inlagd i rutorna. Blå och röda fibrer är oregelbundet inlagda i papperet.
Framsida Porträtt av Gustav Vasa
Baksida Motiv från svensk natur, bland annat tjäder

Ogiltiga efter 31 december 1987

Följande sedlar blev ogiltiga efter den 31 december 1987:

 

5-kronorssedel med tryckår 1954-1963
Sedeln Information
Storlek 121x70 millimeter
Vattenmärke Porträtt av Gustav VI Adolf i halvprofil, i vänstra delen av sedelns baksida är röda fibrer inlagda.
Framsida Porträtt av Gustav VI Adolf.
Baksida Baksida Moder Svea hållande lilla riksvapnet

 

  

5-kronor jubileumssedel med tryckår 1948, Gustav V:s 90-årsdag den 16 juli
Sedeln Information
Storlek 121x70 millimeter
Vattenmärke I nedre vänstra hörnet ett Merkuriushuvud i oval ram, i övrigt horisontella våglinjer.
Framsida Porträtt av Gustav V och till höger hans spegelmonogram.
Baksida I mitten det krönta stora riksvapnet och till vänster är blå fibrer inlagda.

 

5-kronorssedel med tryckår 1890-1952
Sedeln Information
Storlek 121x70 millimeter
Vattenmärke I nedre vänstra hörnet ett Merkuriushuvud i oval ram, i övrigt horisontella våglinjer.
Framsida I högra hörnet den sittande Moder Svea
Baksida Porträtt av Gustav Vasa och på vänstra delen finns blå fibrer inlagda.

Sedlar tryckta från och med 1962 har ett lodrätt band av vattenmärken föreställande Esaias Tegnér. Papperet innehåller i sedelns övriga del siffran 5 samt bokstäverna KR i vattenmärken, ordnade i vågräta rader. Lodrätt löpande säkerhetstråd i stället för fibrer.

Uppdaterad 2018-04-27