Auktionsdatum 2021-03-24

SÄRSKILDA VILLKOR FÖR RIKSBANKENS KÖP AV FÖRETAGSCERTIFIKAT GENOM ANBUDSFÖRFARANDE
Anbudsförfarande, 2021-03-24
Certifikat

Företagscertifikat utgivna i SEK av icke-finansiella företag med säte i Sverige samt med återstående löptid på upp till sex månader vid Anbudsdagen, d.v.s. med förfall senast den

2021-09-24

 

Leverans får inte ske i Certifikat där Motparten köpt Certifikatet av emittenten senare än en vecka innan dagen för annonsering av Särskilda villkor, d.v.s. köpet får inte ha skett efter den

2021-03-12

 

Anbud

Motpart får lämna ett anbud per Kreditbetygsklass och löptid.

Anbud lämnas via telefonummer 08-696 69 70 samt bekräftas via mail till EOL@riksbank.se.

Anbudsdag 2021-03-24
Anbudstid 09.00-09.30 (CET/CEST) på Anbudsdagen
Efterfrågad volym (motsvarande nominellt belopp) 4 miljarder SEK
Högsta tillåtna anbudsvolym (motsvarande nominellt belopp)

Den totala anbudsvolymen från en Motpart för de två Kreditbetygsklasserna får inte överstiga 4 miljarder SEK.

 

Inget anbud får innehålla Certifikat överstigande 250 miljoner SEK utgivna av samma emittent.

 

Lägsta tillåtna anbudsvolym:(motsvarande nominellt belopp)

Den totala anbudsvolymen från en Motpart får inte understiga 100 miljoner SEK och inte understiga 20 miljoner SEK per Certifikat (ISIN kod).

 

Kreditbetygsklasser

Den efterfrågade volymen är uppdelad i två kreditbetygsklasser. Med kreditbetyg avses emittentens kreditbetyg. Kreditbetyg kan även avse emittentens moderbolag i de fall då emittenten saknar ett eget kreditbetyg och emittentens moderbolag garanterar emittentens förpliktelser. Om kreditbetyg finns från flera kreditvärderingsinstitut tillämpas det högsta av betygen. Om både långsiktigt och kortsiktigt kreditbetyg finns tillämpas det högsta av dessa.

 

Klass 1: Lägst ett långsiktigt kreditbetyg av A- hos S&P, A3 hos Moody’s, A- hos Fitch, A- hos Nordic Credit Rating eller A- hos Scope, eller lägst ett kortsiktigt kreditbetyg av A-2 hos S&P, P-2 hos Moody’s, F2 hos Fitch eller N-1+ hos Nordic Credit Rating.

 

Klass 2 : Lägst ett långsiktigt kreditbetyg av BBB- hos S&P, Baa3 hos Moody’s, BBB- hos Fitch, BBB- hos Nordic Credit Rating eller BBB- hos Scope eller lägst ett kortsiktigt kreditbetyg av A-3 hos S&P, P-3 hos Moody’s, F3 hos Fitch eller N-1 hos Nordic Credit Rating.

 

Om det finns flera kreditbetyg får dock inget av dem understiga den lägst accepterade kreditbetygsnivån. Det får på Anbudsdagen inte heller finnas indikationer på att ett kreditbetyg kan komma att understiga den lägst accepterade kreditbetygsnivån.

 

Pris (köpränta)

Certifikat med återstående löptid på upp till tre månader vid Anbudsdagen, d.v.s. med förfall senast den

2021-06-24

Klass 1: 0,30 procent

Klass 2: 0,60 procent

 

Certifikat med återstående löptid på upp till sex månader vid Anbudsdagen, d.v.s. med förfall senast den

2021-09-24

Klass 1: 0,40 procent

Klass 2: 0,70 procent

 

Förväntad tilldelningstidpunkt Senast 10.00 (CET/CEST) på Anbudsdagen
Leverans- och likviddag 2021-03-26
Leverans av Certifikat Till Riksbankens konto i Euroclear Sweden AB:s värdepappersavvecklingssystem 1 4948 6383.
Allmänna villkor Allmänna villkor för Riksbankens köp av företagscertifikat genom anbudsförfarande 2020:1, daterade 30 mars 2020 (se Riksbankens webbplats).

Stockholm, 2021-03-19

Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Observera att det här enbart är ett kommentarfält.
Vid frågor?
Besök våra frågor och svar (öppnas i nytt fönster)

Tack för ditt svar!

Din kommentar gick inte att skicka, vänligen försök igen senare

Uppdaterad 2021-03-19