Auktionsdatum 2021-02-23

SÄRSKILDA VILLKOR FÖR RIKSBANKENS KÖP AV OBLIGATIONER GENOM ANBUDSFÖRFARANDE 2021:1
Anbudsförfarande kommuner och regioner, 2021-02-23
Obligationer

Obligationer med rörlig kupong (FRN) utgivna i SEK av kommuner eller regioner med förfall:

2024

Följande emittenter godtas för leverans:

Borås Stad

Göteborgs Stad

Helsingborgs Stad

Huddinge Kommun

Lunds Kommun

Malmö Stad

Nacka Kommun

Norrköpings Kommun

Region Skåne

Stockholms Stad

Region Stockholm

Sundsvalls Kommun

Södertälje Kommun

Täby Kommun

Uppsala Kommun

Vellinge Kommun

Västerås Stad

Örebro Kommun

Östersunds Kommun

 

Leverans får inte ske av Obligation där Motparten köpt Obligationen av emittenten senare än en vecka innan dagen för annonsering av Särskilda villkor, d.v.s köpet får inte ha skett efter den:

2021-02-12

Anbud

Anbud lämnas via telefonummer 08-696 69 70 samt bekräftas med ifylld Anbudsmall via mail till EOL@riksbank.se.

 

Anbudsdag 2021-02-23
Anbudstid 10.00-11.00 (CET/CEST) på Anbudsdagen
Efterfrågad volym (motsvarande nominellt belopp) 1000 +/- 1000 miljoner SEK
Högsta tillåtna anbudsvolym (motsvarande nominellt belopp)

Den totala anbudsvolymen från en Motpart för de två kreditbetygsklasserna får inte överstiga 1 000 miljoner SEK.

 

Inget anbud får innehålla Obligationer överstigande 1000 miljoner SEK utgivna av Stockholms Stad, Region Stockholm (Stockholms läns landsting) eller Göteborgs Stad.

 

För övriga emittenter gäller att anbud inte får innehålla Obligationer överstigande 100 miljoner SEK utgivna av samma emittent.

Lägsta tillåtna anbudsvolym (motsvarande nominellt belopp) Den totala anbudsvolymen från en Motpart får inte understiga 50 miljoner SEK och inte understiga 5 miljoner SEK per Obligation (ISIN kod).
Kreditbetygs-klasser

Den efterfrågade volymen är uppdelad i två kreditbetygsklasser. Med kreditbetyg avses emittentens kreditbetyg. Om kreditbetyg finns från flera kreditvärderingsinstitut tillämpas det högsta av betygen.

 

Klass 1: Ett långsiktigt kreditbetyg av AAA hos S&P, Aaa hos Moody’s eller AAA hos Fitch.

 

Klass 2 : Ett långsiktigt kreditbetyg av AA+ hos S&P, Aa1 hos Moody’s eller AA+ hos Fitch.

Löptid

Obligationer med förfall mellan 1 januari 2024 och 31 december 2024. Året delas in i fyra kvartal och bud läggs för respektive kvartal och kreditbetygsklass.

 

Exempel: För kreditbetygsklass 1 med förfall kvartal 2 läggs ett bud på 90 mkr till ränta x %.

Förväntad tilldelningstidpunkt Senast 11.30 (CET/CEST) på Anbudsdagen
Leverans- och likviddag 2021-02-25
Leverans av Obligationer

Värdepapper emitterade i PM-delen:

Till Riksbankens konto i Euroclear Sweden AB:s värdepappersavvecklingssystem: 1 4948 6383.

 

Värdepapper emitterade i AM-delen:

Till Riksbankens konto hos State Street (Global Custodian):

 

Global Custodian BIC Code: SBOSUS3CXXX

Lokal agent: SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB (SEB)

Lokal agent's BIC Code: ESSESESSXXX

Global Custodian's kontonamn hos SEB: STATE STREET BANK & TRUST

Global Custodian's kontonummer hos SEB: 01-100 386 491

Riksbankens kontonamn hos Global Custodian: SVERIGES RIKSBANK Riksbankens kontonummer hos Global Custodian: 0145

PSET BIC: VPCSSESSXXX

 

Motparter måste använda BIC: ESSESESSXXX i fält 95P:: DEAG/REAG och State Street BIC: SBOSUS3CXXX i fält 95P::SELL/BUYR i avvecklingsinstruktionen.

 

Värdepapper emitterade för euromarknaden (ISIN-kod med XS):

Till Riksbankens konto hos Euroclear Bank: 91181.

 

Allmänna villkor Allmänna villkor för Riksbankens köp av obligationer genom anbudsförfarande 2020:3, daterade 20 november 2020 (se Riksbankens webbplats).

Stockholm, 2021-02-19

Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Observera att det här enbart är ett kommentarfält.
Vid frågor?
Besök våra frågor och svar (öppnas i nytt fönster)

Tack för ditt svar!

Din kommentar gick inte att skicka, vänligen försök igen senare

Uppdaterad 2021-02-19