Auktionsdatum 2020-11-20

Särskilda villkor för Riksbankens program för kredit i svenska kronor för vidareutlåning till svenska icke-finansiella företag (särskilda villkor v-kredit)
Anbudsförfarande, 2020-11-20
Anbudsdag 2020-11-20
Anbudstid 10.30-11.00 (CET/CEST) på Anbudsdagen
Erbjudet Belopp 50 miljarder SEK.
Högsta Tillåtna Anbudsvolym 12,5 miljarder SEK från enskild anbudsgivare.
Likviddag 2020-11-24
Lägsta Tillåtna Anbudsvolym 10 miljoner SEK per anbud.
Slutlig Återbetalningsdag 2024-11-25
Största Tilldelning 25 procent av Erbjudet belopp.
Tilldelningstidpunkt Senast 11.30 (CET/CEST) på Anbudsdagen
Återbetalningsdag 2021-11-24
Optionsåterbetalningsdag 1 2022-11-24
Optionsåterbetalningsdag 2 2023-11-24
Räntesats Riksbankens vid var tid gällande reporänta.
Tilläggsräntesats 0,10 procent.
Konfirmation av bud skickas till eol@riksbank.se

Stockholm, 2020-11-18

Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Observera att det här enbart är ett kommentarfält.
Vid frågor?
Besök våra frågor och svar (öppnas i nytt fönster)

Tack för ditt svar!

Din kommentar gick inte att skicka, vänligen försök igen senare

Uppdaterad 2020-11-18