Auktionsdatum 2021-01-29

Särskilda villkor för Riksbankens program för kredit i svenska kronor för vidareutlåning till svenska icke-finansiella företag (särskilda villkor v-kredit)
Anbudsförfarande, 2021-01-29
Anbudsdag 2021-01-29
Anbudstid 10.30-11.00 (CET/CEST) på Anbudsdagen
Erbjudet Belopp 50 miljarder SEK
Högsta Tillåtna Anbudsvolym 12,5 miljarder SEK från enskild anbudsgivare
Likviddag 2021-02-02
Lägsta Tillåtna Anbudsvolym 10 miljoner SEK per anbud
Slutlig Återbetalningsdag 2025-02-03
Största Tilldelning 25 procent av Erbjudet belopp
Tilldelningstidpunkt Senast 11.30 (CET/CEST) på Anbudsdagen
Återbetalningsdag 2022-02-02
Optionsåterbetalningsdag 1 2023-02-02
Optionsåterbetalningsdag 2 2024-02-02
Räntesats Riksbankens vid var tid gällande reporänta
Tilläggsräntesats 0,10 procent.
Konfirmation av bud skickas till eol@riksbank.se

Stockholm, 2021-01-27

Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Observera att det här enbart är ett kommentarfält.
Vid frågor?
Besök våra frågor och svar (öppnas i nytt fönster)

Tack för ditt svar!

Din kommentar gick inte att skicka, vänligen försök igen senare

Uppdaterad 2021-01-27