Auktionsdatum 2021-04-23

Särskilda villkor för Riksbankens program för kredit i svenska kronor till banker för att stödja företagsutlåning (Särskilda Villkor UBF)
Anbudsförfarande, 2021-04-23
Anbudsdag 2021-04-23
Anbudstid 10.30-11.00 (CET/CEST) på Anbudsdagen
Erbjudet Belopp 50 miljarder SEK
Högsta Tillåtna Anbudsvolym 12,5 miljarder SEK från enskild anbudsgivare
Likviddag 2021-04-27
Lägsta Tillåtna Anbudsvolym 10 miljoner SEK per anbud
Högsta antal bud per erbjuden Återbetalningsdag 1
Återbetalningsdagar (erbjudna löptider) 2022-04-29 2023-04-28 2024-04-30
Största Tilldelning 25 procent av Erbjudet belopp
Tilldelningstidpunkt Senast 11.30 (CET/CEST) på Anbudsdagen
Basperiod (för att fastställa Basutlåning) 1 mars 2020 - 28 februari 2021
Utvärderingstillfällen (för beräkning av eventuell Tilläggsränta) Utvärderingstillfälle 1: april 2022 (för Kredit med Återbetalningsdag 2022-04-29, 2023-04-28 och 2024-04-30) avser Jämförelseperiod 1: 2021-03-01 – 2022-02-28 och eventuell Tilläggsränta tillämpas för Låneperiod 1: från 2021-03-30 till och med 2022-04-29. Utvärderingstillfälle 2: april 2023 (för Kredit med Återbetalningsdag 2023-04-28 och 2024-04-30) avser Jämförelseperiod 2: 2022-03-01 – 2023-02-28 och eventuell Tilläggsränta tillämpas för Låneperiod 2: från 2022-04-29 till och med 2023-04-28. Utvärderingstillfälle 3: april 2024 (för Kredit med Återbetalningsdag 2024-04-30) avser Jämförelseperiod 3: 2023-03-01 – 2024-02-29 och eventuell Tilläggsränta tillämpas för Låneperiod 3: från 2023-04-28 till och med 2024-04-30.
Krav på Utlåningstillväxt Utvärderingstillfälle 1: 1 procent Utvärderingstillfälle 2: 2 procent Utvärderingstillfälle 3: 3 procent
Räntesats Riksbankens vid var tid gällande reporänta
Tilläggsräntesats 0,10 procent.
Konfirmation av bud skickas till eol@riksbank.se

Stockholm, 2021-04-16

Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Observera att det här enbart är ett kommentarfält.
Vid frågor?
Besök våra frågor och svar (öppnas i nytt fönster)

Tack för ditt svar!

Din kommentar gick inte att skicka, vänligen försök igen senare

Uppdaterad 2021-04-16