Auktionsdatum 2020-12-11

SÄRSKILDA VILLKOR FÖR RIKSBANKENS KÖP AV STATSOBLIGATIONER GENOM ANBUDSFÖRFARANDE
Anbudsförfarande, 2020-12-11
Obligationer

SWEDISH GOVERNMENT: 1060, SE0009496367, 2028-05-12

SWEDISH GOVERNMENT: 1062, SE0013935319, 2031-05-12

 

Anbudsdag 2020-12-11
Anbudstid 09.00-10.00 (CET/CEST) på Anbudsdagen
Efterfrågad volym (motsvarande nominellt belopp)

1060: 1500 miljoner SEK +/-250 miljoner SEK

1062: 1500 miljoner SEK +/-250 miljoner SEK

 

Dock maximalt 3000 miljoner SEK totalt

Högsta tillåtna anbudsvolym (motsvarande nominellt belopp)

1060: 1500 miljoner SEK per anbud

1062: 1500 miljoner SEK per anbud

 

Lägsta tillåtna anbudsvolym (motsvarande nominellt belopp) 50 miljoner SEK per anbud
Förväntad tilldelningstidpunkt Senast 10.10 (CET/CEST) på Anbudsdagen
Leverans- och likviddag 2020-12-15
Leverans av obligationer Till Riksbankens konto i Euroclear Sweden AB:s värdepappersavvecklingssystem 1 4948 6383

Stockholm, 2020-12-04

Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Observera att det här enbart är ett kommentarfält.
Vid frågor?
Besök våra frågor och svar (öppnas i nytt fönster)

Tack för ditt svar!

Din kommentar gick inte att skicka, vänligen försök igen senare

Uppdaterad 2020-12-04