Guldreserven

Riksbanken äger guld, precis som många andra centralbanker. Riksbankens guldreserv är till stor del en kvarleva från den tiden då Riksbanken var skyldig att lösa in sedlar och mynt mot guld. Numera är guldet en finansiell tillgång som i likhet med valutareserven syftar till att säkerställa att Riksbanken kan utföra sina uppdrag. Guldet kan bland annat användas till att finansiera likviditetsstöd eller göra valutainterventioner, alltså köpa kronor i syfte att påverka växelkursen.

Guldet gör guld- och valutareserven mer stabil

Guldet bidrar till att motverka svängningar i det sammanlagda värdet på guld- och valutareserven eftersom värdet på guldet normalt inte följer samma mönster som värdet på valutareserven. Därför blir värdet på den samlade guld- och valutareserven mer stabilt än värdet på guldreserven och valutareserven var för sig.

Riksbanken har ingått ett avtal, Central Bank Gold Agreement (CBGA), med ett antal andra centralbanker. Avtalet begränsar hur mycket guld centralbankerna får sälja varje år. Bakgrunden till avtalet är att man vill undvika att försäljningar ger oönskade effekter på guldpriset.

Geografisk spridning minskar risken

Den 31 augusti 2021 ägde Riksbanken 125,7 ton guld. Marknadsvärdet på guldet var då 63,1 miljarder kronor.

Riksbankens guldreserv förvaras på olika ställen i världen eftersom det skulle innebära för stor säkerhetsrisk att förvara allt guld på ett ställe. Riksbankens guldreserv förvaras av centralbankerna i Storbritannien (Bank of England), Kanada (Bank of Canada), USA (Federal Reserve Bank of New York) och Schweiz (Swiss National Bank) samt i Riksbankens egen depå i Sverige.  

Nästan hälften av Riksbankens guld förvaras hos Bank of England i Storbritannien, där världens största kommersiella guldmarknad har sin bas. Genom placeringen hos Bank of England kan en stor del av Riksbankens guld omsättas med mycket kort varsel om behovet skulle uppstå.

Förvaring av guldreserven, 31 augusti 2021 

Diagram: Guldreservens förvaring

Den 31 augusti 2021 ägde Riksbanken 125,7 ton guld. Marknadsvärdet på guldet var då 63,1 miljarder kronor. Diagrammet visar hur stor andel av Riksbankens guld som förvaras i respektive land. Ladda ner diagrammets data genom att klicka på pilen till höger ovanför diagrammet. Källa: Sveriges riksbank.

Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Tack för ditt svar!

Uppdaterad 2021-10-04