1619 - En bank i varje stad

Axel Oxenstierna

För att råda bot på penningbristen föreslog rikskansler Axel Oxenstierna att det skulle finnas en bank i varje stad. Det skulle få pengarna att cirkulera snabbare och stimulera handeln.

Oxenstiernas talade om att inrätta en bänk, vilket är den ordagranna översättningen av den ursprungliga italienska termen banca. Något svenskt ord fanns ännu inte för denna helt nya företeelse. Men det blev ingenting av Oxenstiernas förslag. Kronan ansåg sig inte ha råd att garantera banken, och borgarståndet var inte tillräckligt övertygat om att banken skulle få önskvärd effekt för att själva vilja stå bakom den.