1689 - Enväldets makt över banken

Karl XI

Karl XI införde envälde och bestämde att kungamakten skulle ha sista ordet i alla frågor. Även när det gällde Riksens Ständers Bank (Riksbanken).

När Riksens Ständers Bank, (Riksbanken), grundades 1668 beslutade ständerna att kungamakten skulle hållas utanför. Men Karl XI ville styra även över banken och döpte till och med om så att den under en tid hette Kunglig majestäts Ständers Bank.