1680 - Första egna huset

Riksbankens första egna hus vid Järntorget i Gamla stan i Stockholm

Riksens Ständers Bank (Riksbanken) flyttade in i Södra Bankohuset på Järntorget i Gamla stan. Huset, som fortfarande finns kvar, ritades av Tessin d ä.

I norra Europa var detta den första byggnad som var avsedd enbart för bankärenden. Riksbanken hade sin verksamhet här fram till 1906. Då gick flytten till Helgeandsholmen, nuvarande Riksdagshuset. Sedan 1935 är Södra Bankohuset ett statligt byggnadsminne som idag vaktas av K G Bejemarks skulptur av Evert Taube.