1624 - Kopparmyntfot införs

De första mynten i koppar präglas när Sverige inför kopparmyntfot 1624. Anledningen är brist på silver och guld på grund av alla långvariga krig, och en vilja att hålla uppe priset på koppar, som var Sveriges viktigaste exportvara.

Falu koppargruva stod under första hälften av 1600-talet för 2/3 av Europas kopparförsörjning. Tanken var att genom att använda en del av all den koppar som utvanns i gruvan till inhemsk myntning skulle mängden koppar som exporterades minska och därmed skulle priset bli högre.   

I början präglades bara fyrkantiga mindre mynt, kallade klippingar. Men dessa var lätta att minska i storlek utan att det syntes särskilt väl och de ersattes därför redan efter några år med runda kopparmynt.