1644 - Världens största mynt

Ett av världens största plåtmynt

De första mynten i koppar präglades när Sverige införde kopparmyntfot 1624. Eftersom koppar var mindre värt än silver krävdes stora plåtar för att ersätta små silvermynt. Det största kopparmyntet vägde nästan 20 kilo.

Sverige hade problem med att sälja all den koppar som producerades i landet. Det var en viktig orsak till att många stora kopparmynt präglades fram till 1644. Mynten var av förklarliga skäl inte särskilt smidiga att använda och det bidrog till att de första sedlarna gavs ut under senare delen av 1600-talet.