1770 - Billigare sprit

Carl Michael Bellman

I Fredmans epistel n:o 24 hyllade skalden Carl Michael Bellman deflationen eftersom brännvinet blev billigt. Usla tider! Vad det lider, bara kursen nederslås, bättre pris på brännvin fås...

Carl Michael Bellmanjobbade som tjänsteman på Riksbanken 1757–63. Men det gick inte så bra och han fick lämna banken. När deflationskrisen kom skrev han epistel 24 om hur han tack vare krisen kunde supa billigt. Bellman hade förstått hur ekonomin fungerade. Tiderna var usla för många företag, men den importerade spannmålen, som man brände brännvin av, blev billigare när växelkursen stärktes.