1776 - Många myntslag blir ett

Johan Liljencrantz

Under 1700-talet fanns många olika mynt och förfalskningar var vanliga. Därför gjorde Johan Liljencrantz, Gustav III:s finansminister, en myntreglering så att det bara blev ett mynt kvar, riksdalern. Samtidigt stabiliserades penningvärdet.

Innan myntregleringen räknade man i dukater, riksdaler specie, riksdaler hamburger banco, daler silvermynt, daler kopparmynt, daler carolin och daler courant. Nu blev riksdalern, indelad i 48 skillingar, rikets enda mynt. Det tog dock lång tid innan den nya mynträkningen slog igenom hos allmänheten.

Samtidigt stabiliserades penningvärdet när Sverige efter årtionden av osämja om hur detta skulle ske återgick till silvermyntfot. Den så kallade myntrealisationen innebar att Riksbankens sedlar åter kunde lösas in mot silver till ett förutbestämt värde.

Övergången till silvermyntfot började redan 1766, och under det året präglades rekordmånga riksdaler i silver för att klara omställningen. Närmare bestämt 1 460 756 stycken. Formellt genomfördes reformen dock först den 1 januari 1777.