1715 - Nödmynt betalar krigen

Exempel på nödmynt

Under Karl XII:s regeringstid kostade krigen mycket pengar. Därför gavs över 40 miljoner nödmynt ut. De runda kopparslantarna hade olika inskrifter som "Jupiter", "Mars" och "Flink och färdig".

Karl XII regerade 1697–1718 och under hans tid tärde de många krigen på statskassan. Nödmynten som gavs ut var inga värdemynt utan kreditmynt. Det betydde att värdet var beloppet som angavs på myntet, istället för som tidigare då det utgjordes av värdet på metallen i myntet. Detta var folk inte vana vid och ville därför inte acceptera det nya betalningsmedlet.

Mynten hade olika inskrifter och på det allra sista som gavs ut strax efter kungens död stod det "Hoppet".