1701 - Transportsedlar ges ut

Transportsedel

Föregångaren till våra moderna pengar. När en affär gjordes skrevs sedeln över, transporterades, till sin nya ägare.

Det var Riksens Ständers Bank (Riksbanken) som började ge ut transportsedlarna. När en affär gjordes upp fyllde den tidigare och den nye ägaren i sina namnteckningar, datum och penningbelopp på sedeln.

Sedlarna blev inte så populära. Många köpmän ville inte skylta med namn och datum för stora affärer. Och om sedlarna sedan skulle postas klipptes ofta halva bort för att spara porto. Banken protesterade i tidningsannonser och hotade med "widrigt bemötande" om kunderna kom in med stympade sedlar.