1755 - Tumba bruk grundas

Äldre exteriör bild från Tumba bruk

Riksbanken ville sätta stopp för falska sedlar. Ett sätt var att tillverka papper som var svårt att kopiera. Därför startade banken Tumba pappersbruk.

Pappret somtillverkades hade många vattenmärken och vitstämplar som gjorde kopiering svårare. På sedlarna fanns bankens valspråk, Hinc robur et securitas, Härav styrka och säkerhet. Dessutom en finstilt varning som inleddes "Den som denna sedel efterapar skal warda hängd...".

I början på 1800-talet fick också sedlar av lägre valörer mindre format. Det innebar att de inte kunde förfalskas till sedlar av högre valör som hade större format. Den principen används fortfarande.

Behovet av att skydda äktheten är minst lika stort idag som på 1700-talet. De nya sedlarna, i valörerna 1000, 500, 200, 100, 50 och 20 kronor, som introducerades 2015–2016, har många moderna säkerhetsdetaljer. Exempelvis ett säkerhetsband med tre fönster till vänster om porträttet. I sedlarna finns bilder som rör sig och växlar motiv mellan "KR" och en kungakrona när man vickar på sedeln (1000-, 500-, 200- och 100-kronorssedlarna). Alla valörer har en färgskiftande bild med anknytning till personen på sedeln. Där finns även valörsiffran. När man vickar på sedeln skiftar bilden och siffran gradvis mellan guld och grönt.