2020 - Åtgärder under coronapandemin

Illustration Riksbankens åtgärder september 2020

Riksbanken har satt in ett stort antal åtgärder för att mildra de ekonomiska effekterna av coronapandemin och stödja svensk ekonomi. Genom våra åtgärder bidrar vi till att underlätta tillgången på krediter och likviditet. Det minskar riskerna för att brist på pengar och kraftigt stigande räntor förvärrar läget.