2022 - Beslut om ny riksbankslag

Bild på ordförandeklubba

Den nya riksbankslagen innebär att Riksbankens huvuduppgifter ligger fast, det vill säga att uppnå en låg och stabil inflation och bidra till ett stabilt och effektivt finansiellt system. Den nya lagen utökar också Riksbankens mandat när det gäller ansvar för kontanthantering och beredskap samt förstärker granskningen av Riksbanken.