2019 - E-kronor utreds

E-krona

Användningen av sedlar och mynt minskar i samhället. Samtidigt pågår en snabb teknisk utveckling när det gäller elektroniska pengar och betalningssätt. Riksbanken ser möjliga problem med att kontanterna marginaliseras och har därför initierat ett projekt för att ta fram ett förslag till teknisk lösning för kronor i elektronisk form, så kallade e-kronor.

Projektet startades 2017 och inom e-kronaprojektet har Riksbanken analyserat behovet av en e-krona. 2019 beslutar Riksbanken om att ta fram en e-krona i en testmiljö. Det finns ännu inget beslut om att ge ut eller inte ge ut en e-krona, men Riksbanken utreder möjligheterna att ge ut en e-krona för att öka kompetensen och på så sätt vara förberedd för att möta en ny digital betalningsmarknad.