2003 - Lars Heikensten blir riksbankschef

Lars Heikensten

Heikensten hade åtta års erfarenhet av rollen som vice riksbankchef innan han blev chef för Riksbanken. Under sin tid hanterade han räntesänkningar och svensk folkomröstning om EMU.

Lars Heikensten föddes 1950 i Bromma i Stockholm och kan titulera sig som både ekonomie doktor samt som svensk ämbetsman.

Innan han utsågs som riksbankschef 2003 hade Heikensten varit vice riksbankschef i åtta år med ansvar för penningpolitiken. Under hans år på Riksbanken fick han se stora förändringar i Sveriges ekonomi. Bland annat Riksbankens utveckling till att bli världens mest öppna centralbank, etablering av inflationsmålspolitiken och radikala sänkningar av räntan. Under de två år Heikensten var riksbankschef fortsatte reporäntan att sjunka från 3,75 procent till 1,5 procent i syfte att stimulera inflationen.

2003 var det folkomröstning i Sverige där majoriteten av svenska folket valde att rösta nej till EMU. Med Heikensten vid rodret fortsatte Riksbanken att bedriva penningpolitik utan några förändringar.

Heikensten lämnade uppdraget som riksbankschef 2005.