2016 - Nya sedlar och mynt

Mynt

Under 2015 och 2016 fick Sverige en ny modern sedel- och myntserie. En ny valör, 200-kronorsedeln, infördes också. 2-kronan börjadeges ut igen. Sedlarna hade nya säkerhetsdetaljer och mynten var mindre, lättare och nickelfria.

Det fanns flera skäl till att Riksbanken valde att byta ut de gamla sedlarna och mynten. De äldre sedlarna, som blev ogiltiga under 2016 och 2017, utformades för ungefär 30 år sedan och behövde moderniseras. De nya sedlarna har fått nya säkerhetsdetaljer för att bli svårare att förfalska.

De nya mynten är betydligt mindre och lättare än de gamla. Det innebär färre transporter och det gör att hanteringskostnaderna blir lägre. Det ger också minskad miljöbelastning.

De nya mynten är också helt nickelfria. Dessutom är de betydligt billigare att producera än de gamla mynten. Riksbanken, och därmed staten, minskar på sätt sina kostnader.

Genom att 2-kronan införs kommer det också att behövas färre antal mynt, eftersom 2-kronan ersätter två 1-kronor vid många betalningar.

Riksbankens bedömning är att kontanterna kommer att finnas kvar under lång tid framöver. Detta trots att betalningar med mynt och sedlar minskar och användningen av kort och elektroniska betalningar ökar kraftigt.