Internationellt samarbete för experthjälp

Riksbanken samarbetar med några länders centralbanker för att överföra kunskaper inom viktiga centralbanksrelaterade områden. Syftet med utbytet är att stärka centralbankerna och på så vis bidra till ekonomisk stabilitet och utveckling i de mottagande länderna.

Det här sättet att samarbeta kring kunskapsöverföring kallas i internationella sammanhang teknisk assistans och har för Riksbankens del pågått i nuvarande form sedan år 2000. De områden som i första hand efterfrågas av de utvalda centralbankerna är penningpolitik, finansiell stabilitet, kommunikation, styrning av en centralbank och betalningssystem.

Experthjälpen består i att personer från Riksbanken reser på kortare uppdrag till de andra ländernas centralbanker. Riksbanken tar också emot medarbetare från de utländska centralbankerna för kortare och ibland längre studiebesök. För att samarbetet ska vara effektivt och fruktbart är engagemangen långsiktiga och pågår i flera år.

För närvarande löper program med centralbankerna i Ukraina, Rwanda och Namibia samt med den palestinska monetära myndigheten i Palestina. Tidigare har också ett samarbete genomförts med centralbankerna i Albanien, Sri Lanka, Vietnam, Kenya och Uganda.

Val av länder

Initiativet till att starta ett samarbete med ett land sker oftast i samband med de kontakter som Riksbanken löpande har med andra centralbanker i olika sammanhang. Innan ett samarbete påbörjas godkänns det av Sida. Under åren har ett tjugotal personer från Riksbanken rest till länder för sådant samarbete. När Riksbanken tar emot kolleger från utlandet är ofta fler personer i Riksbanken engagerade i besöket.

Finansiering

Samarbetet med de utvalda centralbankerna finansieras av Sida. Riksbanken har för närvarande avsatt personresurser som motsvarar upp till tre årsarbetskrafter för det internationella samarbetet för experthjälp.

Riksbankens medarbetare medverkar även i liknande insatser som organiseras och finansieras av andra organisationer, till exempel Internationella valutafonden, IMF.

Samarbetet

Samarbetet för experthjälp organiseras som möten mellan kolleger. Riksbankens medarbetare beskriver hur de arbetar inom sina områden, och mottagarna värderar Riksbankens sätt att arbeta och för att sedan själva formulera egna förslag och lösningar. Samarbetet bygger på att alla deltagare delar med sig av sina erfarenheter.

Utöver att överföra kunskaper till centralbankerna i andra länder innebär den tekniska assistansen för Riksbankens medarbetare att de blir delaktiga i sådant internationellt samarbete. Det är lärorikt att berätta för andra vad man arbetar med och samtidigt få inblick i hur det går till i andra centralbanker.

Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Tack för ditt svar!

Uppdaterad 2019-05-29