Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling, OECD

OECD utgör ett forum för utbyte av erfarenheter och idéer och är ett organ för samarbete mellan i första hand regeringarna i industriländer med demokrati och marknadsekonomi. Samarbetet omfattar många olika områden som påverkar ekonomin och syftar till att främja välfärdsutvecklingen i olika avseenden. Av central betydelse i arbetet är makroekonomisk utveckling, struktur- och handelspolitik. OECD granskar även bland annat nationella regelverk för liberaliseringen av kapitalrörelser.

Samarbetet sker i huvudsak i kommittéer med deltagande från medlemsländerna. För Riksbankens del handlar det främst om samarbete kring makroekonomi, ekonomisk politik och finansiella frågor.

Uppdaterad 2021-08-11