Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling, OECD

OECD utgör ett forum för utbyte av erfarenheter och idéer och är ett organ för samarbete mellan i första hand regeringarna i industriländer med demokrati och marknadsekonomi. Samarbetet omfattar många olika områden som påverkar ekonomin och syftar till att främja välfärdsutvecklingen i olika avseenden. Av central betydelse i arbetet är makroekonomisk utveckling, struktur- och handelspolitik. OECD granskar även bland annat nationella regelverk för liberaliseringen av kapitalrörelser.

Samarbetet sker i huvudsak i kommittéer med deltagande från medlemsländerna. För Riksbankens del handlar det främst om samarbete kring makroekonomi, ekonomisk politik och finansiella frågor.

Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Tack för ditt svar!

Uppdaterad 2021-08-11