Tjänst som Bitr. avdelningschef på Avd. för Betalningar

Dnr: 2022-00044

Meddelande

Härmed anslås att Riksbanken har tillsatt tjänsten som biträdande avdelningschef på avdelningen för betalningar. 

Beslutet kan överklagas till Riksdagens överklagandenämnd. Ett överklagande ska vara skriftligt och ges in till Sveriges riksbank, HR-enheten, 103 37 Stockholm, inom tre veckor från den dag då beslutet anslogs. Av överklagandet ska det framgå vilket beslut som överklagas och vilken ändring som begärs.

Anslag 2022-05-06

Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Observera att det här enbart är ett kommentarfält.
Vid frågor?
Besök våra frågor och svar (öppnas i nytt fönster)

Tack för ditt svar!

Uppdaterad 2022-05-06