Tjänst som ekonom vid avdelningen för finansiell stabilitet

Dnr: 2021-00761

Meddelande

Härmed anslås att Riksbanken har tillsatt tjänsten som ekonom vid avdelningen för finansiell stabilitet

Beslutet kan överklagas till Riksdagens överklagandenämnd. Ett överklagande ska vara skriftligt och ges in till Sveriges riksbank, HR-enheten, 103 37 Stockholm, inom tre veckor från den dag då beslutet anslogs. Av överklagandet ska det framgå vilket beslut som överklagas och vilken ändring som begärs.

Anslag 2021-09-09

Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Tack för ditt svar!

Uppdaterad 2021-09-09