Tjänst som ekonom/statistiker

Dnr: 2021-00150

Meddelande

Härmed anslås att Riksbanken har tillsatt tjänsten som ekonom/statistiker på  avdelningen för penningpolitik.

Beslutet kan överklagas till Riksdagens överklagandenämnd. Ett överklagande ska vara skriftligt och ges in till Sveriges riksbank, HR-enheten, 103 37 Stockholm, inom tre veckor från den dag då beslutet anslogs. Av överklagandet ska det framgå vilket beslut som överklagas och vilken ändring som begärs.

Anslag 2021-04-20

Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Tack för ditt svar!

Uppdaterad 2021-04-20