Tjänst som HR-partner - vikariat på avdelningen för verksamhetssupport

Dnr: 2021-00277

Meddelande

Härmed anslås att Riksbanken har tillsatt tjänsten som HR-partner på avdelningen för verksamhetssupport.

Beslutet kan överklagas till Riksdagens överklagandenämnd. Ett överklagande ska vara skriftligt och ges in till Sveriges riksbank, HR-enheten, 103 37 Stockholm, inom tre veckor från den dag då beslutet anslogs. Av överklagandet ska det framgå vilket beslut som överklagas och vilken ändring som begärs.

Anslag 2021-04-07

Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Tack för ditt svar!

Uppdaterad 2021-04-07