Tjänst som kommunikatör vid stabsavdelningen

Dnr: 2021-01324

Meddelande

Härmed anslås att Riksbanken har tillsatt tjänsten som kommunikatör på stabsavdelningen.

Den som vill överklaga beslutet skall skriva till Sveriges riksbank, HR-enheten, 103 37 Stockholm, och ange vilken ändring som begärs. Sådan skrivelse ska ha inkommit till Riksbanken inom tre veckor från den dag då detta meddelande anslagits. Har skrivelsen kommit in för sent avvisas den.

Anslag 2022-01-10

Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Tack för ditt svar!

Uppdaterad 2022-01-11