Tjänst som registrator vid avdelningen för verksamhetssupport, URA-enheten.

Dnr: 2021-00630

Meddelande

Härmed anslås att Riksbanken har tillsatt tjänsten som registrator på avdelningen för verksamhetssupport, URA-enheten.

Beslutet kan överklagas till Riksdagens överklagandenämnd. Ett överklagande ska vara skriftligt och ges in till Sveriges riksbank, HR-enheten, 103 37 Stockholm, inom tre veckor från den dag då beslutet anslogs. Av överklagandet ska det framgå vilket beslut som överklagas och vilken ändring som begärs.

Anslag 2021-07-13

Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Tack för ditt svar!

Uppdaterad 2021-07-13