Tjänst som risk- och avkastningsanalytiker på avdelningen för marknader

Dnr: 2020-00972

Meddelande

Härmed anslås att Riksbanken har tillsatt tjänsten som ekonom på avdelningen för finansiell stabilitet.

Den som vill överklaga beslutet skall skriva till Sveriges riksbank, HR-enheten, 103 37 Stockholm, och ange vilken ändring som begärs. Sådan skrivelse ska ha inkommit till Riksbanken inom tre veckor från den dag då detta meddelande anslagits. Har skrivelsen kommit in för sent avvisas den.

Anslag 2020-01-31

Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Tack för ditt svar!

Uppdaterad 2021-01-13