Tjänst som senior projektledare på avdelning för verksamhetssupport

Dnr: 2020-01108

Meddelande

Härmed anslås att Riksbanken har tillsatt tjänsten som senior projektledare på avdelningen för verksamhetssupport.

Beslutet kan överklagas till Riksdagens överklagandenämnd. Ett överklagande ska vara skriftligt och ges in till Sveriges riksbank, HR-enheten, 103 37 Stockholm, inom tre veckor från den dag då beslutet anslogs. Av överklagandet ska det framgå vilket beslut som överklagas och vilken ändring som begärs.

Anslag 2021-11-18

Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Tack för ditt svar!

Uppdaterad 2021-11-18