Tjänst som Riskanalytiker med fokus på informations- och cybersäkerhet, vikariat på avdelningen för intern styrning och verksamhetsstöd

Dnr: 2023-01217

Meddelande

Härmed anslås att Riksbanken har tillsatt tjänsten som riskanalytiker med fokus på informations- och cybersäkerhet, vikariat vid avdelningen för intern styrning och verksamhetsstöd.

Beslutet kan överklagas till Riksdagens överklagandenämnd. Ett överklagande ska vara skriftligt och ges in till Sveriges riksbank, HR-enheten, 103 37 Stockholm, inom tre veckor från den dag då beslutet anslogs. Av överklagandet ska det framgå vilket beslut som överklagas och vilken ändring som begärs.

Anslag 2023-11-16

Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Observera att det här enbart är ett kommentarfält.
Vid frågor?
Besök våra frågor och svar (öppnas i nytt fönster)

Tack för ditt svar!

Din kommentar gick inte att skicka, vänligen försök igen senare

Uppdaterad 2023-11-16