Erik Thedéen

Erik Thedéen

Riksbankschef

Erik Thedéen tillträdde som riksbankschef och ordförande i direktionen den 1 januari 2023 med en mandatperiod på sex år.

Pressbild på Erik Thedéen finns på sidan Bilder på Riksbankens direktionsledamöter.

Internationella uppdrag

  • BIS: medlem av BIS-kommittéerna Economic Consultative Committee (ECC), Global Economy Meeting (GEM) och All governors samt ledamot i BIS styrelse och BISIH advisory committee
  • Ordförande i Baselkommittén för banktillsyn (BCBS)
  • ESRB: ledamot i ESRB:s styrelse (General Board)
  • ECB: Ledamot i Allmänna rådet (General Council)
  • IMF: Guvernör för Sverige
  • Deltagare vid Informella Ekofinmöten
  • Nordiskt centralbankschefsmöte
  • G4 Ministers and Governors
  • Nordic Baltic Macroprudential Forum (NBMF)

CV

Erik Thedéens CV

Tal

Besök Tal och presentationer och sortera på Erik Thedéen för att se alla Erik Thedéens tal.