Riksbankens etiska regler

Som anställd i Riksbanken arbetar man för den svenska statsförvaltningen med medborgarna som uppdragsgivare. Ytterst syftar statsförvaltningen till att förverkliga grundlagens (regeringsformens) demokrativärden. Arbetet i Riksbanken är en del av detta.

Det är viktigt att ha insikt om de grundläggande värden som gäller för statsanställda, t.ex. att verksamheten finansieras med skattemedel och att den verksamhet vi bedriver måste ha stöd i lag. I Riksbankens etiska regler ges vägledning i vissa frågor som man förväntas känna till som anställd i Riksbanken. De etiska reglerna kompletterar således lagstiftning som finns på området.

 

Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Tack för ditt svar!

Uppdaterad 2020-11-03