Riksbankens etiska regler

Fastställda av direktionen den 27 mars 2018.

Ansvarig avdelning är Stabsavdelningen.

DNR 2018-00337

Etiska regler

Du som arbetar i Riksbanken förutsätts kunna hantera situationer som kräver ett gott omdöme, sunt förnuft och en god känsla för rätt och fel. En väl genomtänkt och konsekvent hantering av etiska frågeställningar är inte bara viktig i sig utan också för att allmänheten ska känna förtroende för det arbete Riksbanken utför.

Du ska vara speciellt uppmärksam på ditt agerande i följande fall:

  • Om du har tillgång till insiderinformation.
  • Om du äger finansiella instrument. Du kan behöva anmäla ditt innehav.
  • Om du ägnar dig åt bisysslor. Vissa bisysslor kan skada förtroendet för banken eller hindra dig i arbetet.
  • Om du riskerar att bli jävig. Du ska själv anmäla omständigheter som kan antas utgöra jäv mot dig.
  • Om du har tillgång till uppgifter som kan vara sekretessbelagda. Du måste då känna till bestämmelserna om offentlighet och sekretess i Riksbanken.
  • Om du blir erbjuden måltider, studieresor, rabatter och andra förmåner och gåvor. Du måste vara försiktig med hänsyn till reglerna om mutbrott.
  • Om du på Riksbankens vägnar bjuder gäster på måltider eller dylikt.

 

Uppdaterad 2018-04-16

Var den här informationen till hjälp?

Tack för ditt svar!